Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Κώδικες / Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (νέος ΚΟΚ 2007)

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (νέος ΚΟΚ 2007)

Περιγραφή :

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) καθορίζει τη συμπεριφορά όλων,
όσοι χρησιμοποιούν οδούς και με αυτή την έννοια αποτελεί θεμελιώδες κείμενο
διαμόρφωσης των συνθηκών κυκλοφορίας. Ένα τέτοιο κείμενο οφείλει να είναι
εύληπτο και κατανοητό από όλους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι πλήρως
προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες.
Η τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. που μόλις ολοκληρώθηκε με τις διατάξεις του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄), ήταν αναγκαία ύστερα από οκτώ χρόνια εφαρμογής
του ισχύοντος κώδικα. Στο διάστημα αυτό πολλές από τις συνθήκες κυκλοφορίας
στις οδούς αλλά και οι καθημερινές ανάγκες έχουν μεταβληθεί. Βασικός στόχος
των τροποποιήσεων είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λειτουργικό
τητα των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., ώστε αυτές να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι τροποποιήσεις αποσκοπούν:

1. Στην απλούστευση των προβλεπομένων διαδικασιών, με την αποποινικοποίηση της πλειονότητας των πταισματικών καθώς και ορισμένων πλημμεληματικών παραβάσεων.

2. Στον εξορθολογισμό των ποινών, με τη θέσπιση συγχρόνων κανόνων αντιμετώπισης της παραβατικότητας με ιδιαίτερα αποτρεπτικό χαρακτήρα, ειδικά για
τις παραβάσεις εκείνες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

3. Στον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων διατάξεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες σήμερα ανάγκες.

Οι τροποποιήσεις αυτές εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο δράσεων του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για μια νέα, σύγχρονη αντίληψη τηςοδικής κυκλοφορίας με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την
εύρυθμη λειτουργία των οδών. Με καθαρά παιδευτικό χαρακτήρα έχουν επέλθει
οι αναφερθείσες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν «κτήμα εσαεί» όλων όσοι κυκλοφορούν στους δρόμους.

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού παρουσιάζει σε ενιαίο κείμενο το σύνολο
των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., ώστε σε συνδυασμό με τους προσαρτημένους πίνακες να αποτελεί ένα πλήρες και χρηστικό βοήθημα για όλους όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.

Την λίστα με τα (περισσότερα) σήματα οδικής κυκλοφορίας θα την βρείτε στην σελίδα μας Asxetoπαίδεια / Σήματα / Σήματα Οδήγησης .


Αφήστε μια απάντηση