Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Οδική ασφάλεια / OTA χωρίς τμήματα οδικής ασφάλειας

OTA χωρίς τμήματα οδικής ασφάλειας

Η κατάσταση που επικρατεί στους περισσότερους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ ολόκληρη την Επικράτεια όσον αφορά την εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας και κυρίως οδικής ασφάλειας είναι απελπιστική. Αιτία η ανοργανωσιά, η έλλειψη συνείδησης οδικής ασφάλειας αλλά και η εγκληματική άγνοια των «αρμοδίων». Με το Ν.3481/06, την Αρ. Πρωτοκ. Δ17Α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 Απόφαση Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Αρ. Πρωτοκ. 4422/ΕΟ/30-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, παραχωρήθηκε στους ΟΤΑ αρμοδιότητα συντήρησης οδών οι οποίες χωροταξικά ανήκουν σε αυτούς.

” Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς τμήματα οδικής ασφάλειας με καταρτισμένους επιστήμονες είναι επείγοντα νοσοκομείου χωρίς γιατρούς και νοσοκόμους.”

Η ανοργανωσιά του κράτους ακόμα μια φορά στο μεγαλείο της. Χωρίς πρώτα σύμφωνα με την κοινή λογική να υποχρεωθούν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δημιουργήσουν και να στελεχώσουν με κατάλληλο προσωπικό ειδικά τμήματα για οδική ασφάλεια, το κράτος ανέθεσε σ’ αυτούς μια τόσο σοβαρή αρμοδιότητα, παρατώντας μεν τους πολίτες απροστάτευτους σε δρόμους άκρως επικίνδυνους, επιβαρύνοντας δε τον προϋπολογισμό του κράτους με επιπλέον κόστος από τροχαία δυστυχήματα. (Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αναπηρικών συντάξεων των θυμάτων κυρίως νέων ανθρώπων που αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας κ.τ.λ.)

Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων απαρτίζονται από υπαλλήλους ασχέτων ειδικοτήτων και χωρίς τα απαραίτητα προσόντα και εκπαίδευση στον τομέα αυτό.
Τμήματα Δήμων με ονομασίες όπως «Τμήμα μελετών σήμανσης και σηματοδότησης» είναι παραπλανητικά, μη έχοντας καμία σχέση με το αντικείμενο. Το αποτέλεσμα, ελλιπής μεν κάθετη σήμανση, ανύπαρκτη δε οριζόντια.
Κατορθώνοντας να ζητήσεις την μεσολάβηση της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για να διορθωθεί ένα επικίνδυνο σημείο στο Δήμο και να μην υπάρξουν άλλα θύματα, βρίσκεις εμπόδια στο λεκτικό της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κ.Ο.Κ η οποία αναφέρει:

«Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την ελλιπή ή εσφαλμένη σήμανση ή πλημμελή συντήρηση μέσων σημάνσεως από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, δύνανται να τις καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών…….. τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας……»

Με μεγάλη χαρά τα «αρμόδια» όργανά της εν λόγω Γραμματείας ανακαλύπτουν ότι μπορούν να απαλλαχτούν από κάθε ευθύνη, διότι στο ανωτέρω άρθρο αναφέρεται η λέξη «Δύνανται» και όχι «Υποχρεούνται» να δράσουν. Η μαγική λέξη «Δύνανται» ακυρώνει γι αυτούς ολόκληρο το λεκτικό του άρθρου. Σημειωτέον ότι η Επιτροπή αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ. απέρριψε αίτημά μου για μετατροπή του δυνητικού χαρακτήρα του άρθρου 10 σε υποχρεωτικό.
Για ακόμα μια φορά διαπιστώνεται ακράδαντα ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτού του κράτους δεν λειτουργούν.
Οι νόμοι, οι κανονισμοί κ.τ.λ. είναι διαμορφωμένοι με τόσο «έξυπνο» και αντιφατικό τρόπο ούτως ώστε ο κάθε «αρμόδιος» να δικαιούται να μην δρα, να λειτουργεί παθητικά και κατ’ επέκταση να μη φορτώνεται δουλειά, κατηγορίες και κυρίως ευθύνες.

Αποτέλεσμα, οι παραλείψεις και τα λάθη των «υπευθύνων» που ασχολούνται με οδική ασφάλεια στις υπηρεσίες του Δήμου να μην ελέγχονται από κανένα, διότι δεν υπόκεινται ουσιαστικά στη δικαιοδοσία κανενός. Η ασφάλεια των πολιτών μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, όπως ακριβώς γίνεται σε τριτοκοσμικά κράτη.

Το κράτος επικαλούμενο την Συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν, 3274/2004 και του άρθρου 21 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες οι Δήμοι έχουν την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, νίπτει τας χείρας του.
Σημειωτέον και πάλι ότι το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε αίτημά μου να απαιτείται η έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ. Λες και όλοι οι νόμοι μας έχουν δοθεί εξ ουρανού σαν «Δέκα Εντολές» και δεν μπορεί κανείς να τους αλλάξει.

Η Ελλάδα θρηνεί κάθε χρόνο τα περισσότερα θύματα σε τροχαία ατυχήματα από όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας, τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα στη Χώρα γίνονται σε δευτερεύον οδικό δίκτυο και στις κατοικημένες περιοχές.

38.380 νεκροί, 65.255 σοβαρά τραυματίες (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έμειναν ανάπηροι) και 489.624 ελαφρά τραυματίες τα θύματα στην Ελλάδα λόγω τροχαίου από το 1990 μέχρι τέλος του 2010. Και εμείς ακόμα μοιράζουμε αρμοδιότητες χωρίς αντίκρισμα παραχωρώντας το δικαίωμα σε «αναρμόδιους» υπαλλήλους να πειραματίζονται εις βάρος της ανθρώπινης ζωής.
Η χώρα πτωχεύει, κόβονται μισθοί και συντάξεις και εμείς πληρώνουμε το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων διότι κάποιοι, είτε ζουν ακόμα σε προηγούμενο αιώνα, είτε δεν είναι ικανοί να σεβαστούν την ανθρώπινη ζωή, αδυνατούν να χτυπήσουν το κακό στη ρίζα του. Έγκλημα και ντροπή.


Στα πλαίσια της οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης του ελλείμματος επαναλαμβάνω παλιό αίτημά μου για δημιουργία τμημάτων οδικής ασφάλειας σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

 Α) Επιβάλλεται σε κάθε ΟΤΑ να δημιουργηθεί τμήμα οδικής ασφάλειας του οποίου το προσωπικό είτε με προσλήψεις είτε με μετατάξεις να απαρτιστεί από εξειδικευμένους επιστήμονες με τα απαραίτητα προσόντα στον τομέα αυτό. Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ και όπως κάθε επιστήμη πρέπει να αφήνεται στα χέρια ΕΙΔΙΚΩΝ. Αυτό δεν έγινε κατανοητό ακόμα σ’ αυτή τη χώρα στην οποία ειδικός μεν για σήμανση των δρόμων θεωρείται ο κάθε Πολιτικός Μηχανικός χωρίς καν να ακολουθήσει κάποια κατεύθυνση, ειδικός δε για σηματοδότηση ο κάθε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. ΟΤΑ χωρίς τμήματα οδικής ασφάλειας με καταρτισμένους επιστήμονες είναι επείγοντα νοσοκομείου χωρίς γιατρούς και νοσοκόμους.
Β) Για να μη διαιωνίζεται το πρόβλημα, πρέπει επίσης να γίνει αναδιοργάνωση των τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Όπως ισχύει και για τους ΟΤΑ, διάφορα τμήματα του συγκεκριμένου Υπουργείου είναι εξίσου παραπλανητικά και καμία σχέση δεν έχουν με οδική ασφάλεια. Πρέπει να γίνουν στο προσωπικό των τμημάτων αυτών ειδικά σεμινάρια. Είναι αδιανόητο «αρμόδιοι» και «υπεύθυνοι» να αγνοούν υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ.
Γ) Να υποχρεωθεί η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, να κάνει ολοκληρωμένες μελέτες για τους δρόμους που ανήκουν χωροταξικά σε κάθε ΟΤΑ της χώρας. Θα υπάρχει έτσι ένα βασικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ ούτως ώστε να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στους δρόμους που ανήκουν στη δικαιοδοσία τους.
Δ) Να διαμορφωθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Κ.Ο.Κ. ούτως ώστε στην πράξη η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων να είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τους ΟΤΑ. Να διεξάγει αυτεπάγγελτους έλεγχους και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους τους Δήμους και Περιφέρειες της Επικράτειας ούτως ώστε να εντοπίζονται λάθη, παραλείψεις και επικίνδυνα σημεία στους δρόμους, μια και η εν λόγω Γραμματεία ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ. την Γενική Εποπτεία και παρέχει τις οδηγίες για θέματα κυκλοφοριακής σήμανσης.
Ε) Να διαμορφωθούν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν, 3274/2004 και του άρθρου 21 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), και να απαιτείται η έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ.
Η εισήγηση έγινε στα Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών. Έχει δε σταλεί στο Πολιτικό Γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού καθώς και σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.


Αφήστε μια απάντηση