Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Οικονομία-Μύθοι / H Απορρόφηση με τα πολλά πρόσωπα !!

H Απορρόφηση με τα πολλά πρόσωπα !!

ΜΕΡΟΣ Α’


ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Το φαινόμενο της Δημοσιονομικής Απορρόφησης (fiscal drag) ή πιο απλά της Υπερφορολόγησης , είναι φαινόμενο που αφορά όλους μας σαν φορολογούμενοι πολίτες που είμαστε. Και μας αφορά τόσο , όσο άδικο ή άνισο ή μεροληπτικό μπορεί να είναι το φορολογικό μας σύστημα . Μάλιστα  το Φορολογικό Σύστημα κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι δυνατό να οδηγήσει και σε ΜΕΙΩΣΗ των Πραγματικών Μισθών και Εισοδημάτων και παρά τις οποιοσδήποτε πομπώδης εξαγγελίες για ονομαστική αύξηση των Μισθών και των Συντάξεων .

 Ναι !! μία αύξηση των Μισθών μπορεί να σημαίνει στην ουσία (=δηλαδή σε πραγματικά μεγέθη) ΜΕΙΩΣΗ των πραγματικών Μισθών .Η ΜΕΙΩΣΗ προϋποθέτει πραγματικές (Ονομαστική αύξηση Μισθών – Ποσοστό μεταβολής του Δείκτη τιμών καταναλωτή) αυξήσεις Μισθών οριακά θετικές ή στάσιμες , έτσι ώστε ο πληθωρισμός να συντελεί στην αύξηση του φορολογικού βάρους των εργαζομένων λόγω της μετατόπισης τους σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές !! Πάμε να τα δούμε σε ένα απλό πίνακα :

Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
“ΕΤΟΣ”
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
που δηλώθηκε
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ % ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
Δ-Γ
ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ
σε δρχ
ΜΕΣΟΣ πραγματικός ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕ %
(ΣΤ/Β) * 100
ΣΧΟΛΙΟ
για τους φόρους κ.λ.π
μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν
για την αύξηση των μισθών
και κάνουμε απλές υποθέσεις…
1
4.200.000
έτος έναρξης
παραδείγματος
μας
244.000
5.80 %
214.000 = 20.500 + (4.200.000-2.710.000) * 15%
2
4.452.000
= 4.200.000 + 4.200.000 * 6 %
5 %
6,0 %
+ 1,0 %
299.350
6, 72 % !
Τον φόρο υπολογίστε ως άνω και με βάση τον παρακάτω πίνακα.
3
4.652.340
= 4.452.000 +4.452.000 * 4,5 %
4 %
4,5 %
+ 0,5 %
359.452
7,72 % !
Τον φόρο υπολογίστε ως άνω και με βάση τον παρακάτω πίνακα.

ΕΤΟΣ “2” :

Το παρατηρήσατε ; . Αφενός αυξήθηκε ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής του Μισθωτού , δηλαδή για τα εισοδήματα του πληρώνει φόρο 6,72 % επί του συνολικού εισοδήματος του (ενώ πλήρωνε το 5,80% ) . Ναι  αλλά θα μου πείτε “δεν πειράζει”  διότι ο Μισθός αυξήθηκε 252.000 (από 4.200.000 σε 4.452.000) ενώ ο φόρος που πληρώνει αυξήθηκε μόνο 55.350 δρχ (244.000-299.350) , δηλαδή βγήκε κερδισμένος ο Μισθωτός κατά 196.650 (252.000 από την αύξηση του Μισθού – 55.350 ο παραπάνω φόρος) .Θα σας στενοχωρήσω ΑΛΛΑ “δεν είναι έτσι …επειδή έτσι νομίζετε ” !!!

 Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ παραπάνω από πέρυσι….και όχι τι νούμερο λέει η απόδειξη μισθοδοσίας μας . Δηλαδή σε πραγματικά μεγέθη , σε αγοραστική δύναμη , πόσο αυξήθηκε ο Μισθός μας , ο πραγματικός μισθός μας…. και την αύξηση αυτή μας την δίνει η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ (=Ονομαστική και η οποία εξαγγέλλεται στα τηλ.κανάλια – τον πληθωρισμό ) .

 ΑΡΑ φίλοι μου έχουμε στο παράδειγμα μας :
Πραγματική αύξηση Μισθού 1% Χ 4.200.000 = 42.000 ! !
Πραγματική αύξηση ΦΟΡΟΥ 299.350-244.000 = 55.350 ! !  γελάτε ;
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΚΕΡΔΟΣ – ΖΗΜΙΑ = – 13.350 ΖΗΜΙΑ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Η ευαίσθητη – εκάστοτε – κοινωνικά κυβέρνηση , σας έδωσε μία αύξηση 6 % !  που σημαίνει ΜΕΙΩΣΗ του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ κατά 0,3 % (13.350 δρχ)  στην υγεία μας …

ΕΤΟΣ “3” :

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής του Μισθωτού 7,72 % επί του συνολικού εισοδήματος του (ενώ πλήρωνε το 6,72% )
Πραγματική αύξηση Μισθού 0,5% Χ 4.452.000 = 22.260 ! !
Πραγματική αύξηση ΦΟΡΟΥ 359.452-299.350 = 60.102 ! !  πάλι γελάτε ;
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ – ΚΕΡΔΟΣ – ΖΗΜΙΑ = – 37.842 ΖΗΜΙΑ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Η ευαίσθητη – εκάστοτε – κοινωνικά κυβέρνηση , σας ΞΑΝΑέδωσε μία αύξηση 4.5 % !  που σημαίνει ΜΕΙΩΣΗ του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ κατά 0,85 % (37.842 δρχ)  ξανά  στην υγεία μας….. 

Με το παραπάνω (απλουστευμένο) παράδειγμα αποδεικνύουμε ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις (τόσο επιστημονικές , όσο και άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής ) είναι δυνατόν μία Ονομαστική αύξηση των Μισθών και Συντάξεων να οδηγεί σε ουσιαστική – πραγματική μείωση των Μισθών και των Συντάξεων. Οι φορολογούμενοι Πολίτες κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία , μη έχοντας εξειδικευμένες Οικονομικές γνώσεις και ιδιαίτερα εάν δεν γνωρίζουν την “παγίδα” των Ποσοστών που διαβαθμίζονται σε μία κλίμακα τιμών , δεν θα κατανοήσουν ΠΟΤΕ ότι η γενναιόδωρη ονομαστική αύξηση του Μισθού τους δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία συγκαλυμμένη ΜΕΙΩΣΗ του πραγματικού εισοδήματος τους ….

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ :

χρησιμοποιήθηκαν για το τον υπολογισμό του φόρου στο παραπάνω παράδειγμα .

Α
Β
Γ
Δ
ΣΤ
Ζ
Η
A/A
ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕ %
ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ
ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
σε δρχ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
σε δρχ
ΣΧΟΛΙΟ
1
0
2.300.00
0 %
0
0
αφορολόγητο κλιμάκιο
2
2.300.001
2.710.000
5 %
20.500
20.500 (0+20.500)
3
2.710.001
4.335.000
15 %
243.750
264.250 (0+20.500
+243.750)
4
4.335.001
7.580.000
30 %
973.500
1.237.750 (0+20.500+
243.750+973.500)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

Πάνω στην άγνοια την πλειοψηφίας να κατανοήσει την σημασία και τις παγίδες που κρύβει μια κλιμακωτή διαβάθμιση τιμών και ποσοστών (προοδευτική) είτε μιλάμε για έσοδα είτε για έξοδα-πληρωμές έχουν επιβιώσει και θα επιβιώνουν ΝΟΜΙΜΕΣ πρακτικές που θα οδηγούν τον πολίτη-καταναλωτή-εργαζόμενο σε λανθασμένα συμπεράσματα και απόψεις για μία σειρά από καταστάσεις και πρακτικές . Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε ορισμένες :

Δ.Ε.Η

 Οι παλαιότεροι σε ηλικία θα θυμόνται την ανά δίμηνο καταμέτρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΗ του “ρολογιού” σε κάθε νοικοκυριό προκειμένου η ΔΕΗ να εκδώσει τον Διμηνιαίο λογαριασμό πληρωμής. Ομως από ένα χρονικό σημείο και πέρα η ΔΕΗ για λόγους μείωσης των εξόδων αποφάσισε (και καλά έκανε) η καταμέτρηση αυτή να λαμβάνει χώρα ανά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ , η πληρωμή όμως των λογαριασμών εξακολουθεί να γίνεται ανά δίμηνο (αναλογικά με την ετήσια κατανάλωση μας) , ενώ ανά τετράμηνο γίνεται η εκκαθάριση του τετραμήνου ανάλογα με την ένδειξη τετραμήνου που καταγράφηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο της (πληρωμή στο τετράμηνο = μέτρηση μονάδων τετραμήνου – μονάδες που έχουμε πληρώσει έναντι στο δίμηνο , φόροι και όλα τα άλλα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία στο παράδειγμα μας) . Που είναι η “ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ” από την ΔΕΗ (σχήμα λόγου η έκφραση) ;

Στον πίνακα που βλέπεται από τον Τιμοκατάλογο της ΔΕΗ και αφορά τις χρεώσεις ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΝ (μονάδων κατανάλωσης)

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Τιμολόγιο Γ1
Τετραμηνιαία χρέωση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΚΛΙΜΑΚΑ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο21.08 δρχ./kWh
-οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο26.49 δρχ./kWh
-οι επόμενες 400 kWh ανά τετράμηνο32.50 δρχ./kWh
-οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο43.07 δρχ./kWh

Εστω ότι στο Νοικοκυριό που διαμένετε καταναλώνετε μέσο όρο το δίμηνο 700 kWh . Το τετράμηνο που θα σας επισκεφτεί ο αρμόδιος υπάλληλος θα καταγράψει ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ κατανάλωση 1400 kWh .

Η ΔΕΗ στην εκκαθάριση τετραμήνου θα σας χρεώσει ΟΜΩΣ με τον εξής τρόπο τις μονάδες :

α. Τις πρώτες 800 kWh με 21.08 δρχ και β. τις επόμενες 600 kWh με 26.49 δρχ ήτοι σύνολο δρχ = 32.758 (800*21,08 + 600*26,49)

Ενω με το παλαιότερο σύστημα διμηνιαίας καταμέτρησης και χρέωσης :

α. το πρώτο δίμηνο 700 kWh άρα Χ 21.08 δρχ./kWh και το άλλο δίμηνο πάλι 700 kWh άρα Χ 21.08 δρχ./kWh ήτοι σύνολο δρχ = 29.512 !!

Αρα με το παλαιότερο σύστημα θα πληρώναμε λιγότερο 3.246 δρχ (συνυπολογίστε προσαυξήσεις ΦΠΑ κ.λ.π)

Το ηθικό της ακολουθούμενης χρέωσης κρίνεται ως έμμεσο χαράτσι , εάν η ΔΕΗ κατά την αλλαγή της πολιτικής καταμέτρησης αναπροσάρμοσε την τιμή χρέωσης στα νέα δεδομένα (μειώνοντας αναλογικά τις τιμές έτσι ώστε στο σύνολο να προκύπτει η ίδια επιβάρυνση… ) .

Μας αλλάξανε τα φώτα ….

KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στις καταθέσεις Ταμιευτηρίου συνήθως στο σύνολο του το Τραπεζικό σύστημα προσφέρει Επιτόκια κλιμακούμενα ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης . Παράδειγμα καθαρά ενδεικτικό ως προς τα ποσά :

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΧ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
0 – 1.000.0002.0 %
1.000.001 – 5.000.0002.5 %
5.000.001 – 10.000.0003,0 %
10.000.001 – και άνω…3,5 %

 Εστω ότι έχετε μία κατάθεση 15.000.000 (σας το εύχομαι) , ρωτήστε την Τράπεζα θα τοκίσει όλο το ποσό των 15 εκατ με το 3,5 % ή θα τοκίσει το πρώτο εκατομμύριο σας με 2% τα επόμενα 4 εκατ με 2,5 % , τα επόμενα 5 εκατ με 3 % και τα υπόλοιπα 5 εκατ έως τα 15 εκατ με 3,5 % ; .

Στην πρώτη περίπτωση το επιτόκιο σας είναι ξεκάθαρα 3,5 % και ο τόκος στο έτος 525.000 ενώ στην περίπτωση την δεύτερη ο τόκος σας θα είναι 445.000 και το επιτόκιο σας 2.96 % .

…..τα συμπεράσματα και οι τόκοι δικοί σας ….

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ…

Θεωρητική και μόνο αναφορά επί του θέματος για να αντιληφτείτε την “ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ” ως γενίκευση στην καθημερινή μας ζωή . Εργάζεστε σαν είλωτες αρκετές ώρες την ημέρα (πχ 10) και έχετε απολαβές : 300 χιλ μηνιαίως συν 2 “μπινελίκια” από πελάτες ή εργόδοτες + 1 πακέτο τσιγάρα από το άγχος + 100 γραμ φραπέ του κουταλιού… και βρίσκεστε στο σπίτι σας μόνο 12 ώρες ( ΟΛΑ  μέσα) . Σας δίνουν ή σας προτείνουν μία αύξηση 10 % (μην βάλετε ακόμα τα κλάματα από την χαρά σας) , ΑΛΛΑ το τίμημα σας μετά από ώριμη σκέψη θα είναι :

 Tα μπινελίκια θα γίνουν μανταλάκια (δώδεκα) , τα τσιγάρα θα γίνουν 2 πακέτα διότι θα αγχώνεστε περισσότερο με τις νέες ευθύνες που θα σας έχουν αναθέσει , τον φραπέ θα τον κόψετε μαχαίρι διότι θα έχετε το έλκος σας (φτου-φτου) και επειδή θα πρέπει να εργάζεστε 12 ώρες συν κάτι άλλα θα βρίσκεστε σπίτι σας μόνο 9½ ώρες …που κατά την άφιξη σας μπορεί να διαπιστώσετε ότι τις ώρες ..ο/η σύντροφος τις έκανε “εβδομάδες ” αφού βαρέθηκε να σας περιμένει . Μάλλον θα πρέπει να ζητήσετε μείωση 10 %  και τα συμπεράσματα όπως και οι αντιστοιχήσεις με όσα έχουμε αναφέρει δικά σας .

“ΤΙ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΤΙ ΣΟΥ ΤΙ ΕΚΑΝΑ….” 

“Γιώργο μου σου έκανα ένα παγωτό  να δροσιστείς  που έχει καύσωνα και είσαι και κουρασμένος …” (η “αύξηση” που λέγαμε)  , μετά από ώρες  “έλα μωρέ Γιώργο μία γρατσουνιά έπαθε…” (η “απορρόφηση” )

” Γλυκιά μου σου πήρα ένα δακτυλιδάκι  “ (η “αύξηση” που λέγαμε) μετά από μέρες  “ήταν ένα αθώο ραντεβού ….αυτή με πίεσε…” .…(η “απορρόφηση” ) 

Συμπτώσεις θεωρητικές ….

*στα ανωτέρω αυτό που έχει σημασία είναι ο Μηχανισμός σκέψης και όχι καθεαυτού τα παραδείγματα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας (δεν θέλω ωχ…).


Αφήστε μια απάντηση