Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Τσιγάρο Καπνός / Διάταγμα της 31 Ιουλίου 1856 !!! για την απαγόρευση του Καπνίσματος

Διάταγμα της 31 Ιουλίου 1856 !!! για την απαγόρευση του Καπνίσματος

«Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα,
επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και
διατάττομεν. Α΄.

Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε διά
καπνοσυρρίγγων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν
γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και
καταστημάτων. Β΄.

Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα
άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή
άλλης τινος αιτίας. Γ΄.

Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει
δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα. Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856».

Το διάταγμα υπέγραψε, «εν ονόματι του βασιλέως», η βασίλισσα Αμαλία…

Ευχαριστούμε τον φίλο Ι. Παπαδόπουλο για το email του .


Αφήστε μια απάντηση