Μενού

Εξέταση προστάτη

Ο ουρολόγος, με δακτυλική εξέταση από το ορθό, θα διαπιστώσει αν ο προστάτης
είναι διογκωμένος ή σκλήρος. Επίσης, θα ζητήσει να γίνει εξέταση αίματος για τις
τιμές του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), μιας πρωτεΐνης που παράγεται από
τον προστάτη. Τις εξετάσεις συμπληρώνει ένα υπερηχογράφημα κύστης και προστάτη.
Παράλληλα, ο ουρολόγος θα ρωτήσει για τυχόν αλλαγες στο συνηθή τρόπο ούρησης,
προκειμένου να διαπιστώσει σε τι βαθμό η  υπερπλασία του προστάτη έχει
δημιουργήσει αποφρακτικά ενοχλήματα.


Αφήστε μια απάντηση