Μενού

Ορχίτιδα, ποιούς αφορά

Η ορχίτιδα μπορεί να αφορά άνδρες κάθε ηλικίας, ενώ η συστροφή του όρχεως, αλλά
και ο σπανιότερος καρκίνος του όρχεως αφορούν άνδρες κυρίως νέας ηλικίας, από
την εφηβική ηλικία μέχρι τα 30-35 χρόνια τους.


Αφήστε μια απάντηση