Μενού

Προστάτης

Ο προστάτης είναι ένας αδένας που έχει σχήμα κάστανου και ο ρόλος του είναι
να ενισχύει το σπέρμα, αλλά και να συμμετέχει στο μηχανισμό εγκράτειας των
ούρων.


Αφήστε μια απάντηση