Μενού

Β. Γκζεγκορτσικ

Οι δυο αλήθειες που μισούν η μία την άλλη είναι ικανοί να γεννήσουν χίλιες
είδους ψέματα.


Αφήστε μια απάντηση