Μενού

Βολτέρος

Τίποτε δεν δείχνει καλύτερα τον χαρακτήρα του άνδρα από τον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφέρεται στις γυναίκες.


Αφήστε μια απάντηση