Μενού

Διογένης ο Κυων

Ο άνθρωπος οφείλει να πλησιάζει τους ανωτέρους του, όσο και τη φωτιά , ούτε πολύ
κοντά, για να μην καεί, ούτε και πολύ μακριά για να μην παγώσει.


Αφήστε μια απάντηση