Μενού

Φιλήμων

Επιθυμώ πρώτα υγεία, κατόπιν καλή διαγωγή, τρίτο χαρά και (τέλος) σε κανέναν
άνθρωπο να μην οφείλω.


Αφήστε μια απάντηση