Μενού

Hubert H. Huphrey

Tο δικαίωμά σου να ομιλείς δεν περιλαμβάνει και υποχρέωσή μας να σε πάρουμε στα
σοβαρά.


Αφήστε μια απάντηση