Μενού

Ι. Στοιβαιος

Ο εγωιστής συγκεντρώνει τον κόσμο ολόκληρο στον εαυτό του, ενώ ο αλτρουιστής
δίνει τον εαυτό του σε ολόκληρο τον κόσμο.


Αφήστε μια απάντηση