Μενού

Ιζαμπελ Αλιεντε

Όταν αντιγράφεις κάποιον λέγεται “κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας”, όταν
αντιγράφεις πολλούς μαζί λέγεται “έρευνα”.


Αφήστε μια απάντηση