Μενού

Λαβατέρ Ιωάννης Κασπάρ

Η καρδιά του αχάριστου μοιάζει με την έρημη γη που απορροφά με την δίψα όλη τη
βροχή τ’ ουρανού χωρίς να παράγει τίποτα.


Αφήστε μια απάντηση