Μενού

Ogden Nash

Είσαι μεσήλικας όταν έχεις συναντήσει τόσο πολύ κόσμο ώστε κάθε άνθρωπος που
γνωρίζεις σου θυμίζει κάποιον άλλο .


Αφήστε μια απάντηση