Μενού

Άνθρωπος

Ρήσεις – φράσεις, γνωστές ή άγνωστες sxetika με τον άνθρωπο κ.ά.

Κόλτον

Μισούμε μερικούς ανθρώπου χωρίς να τους γνωρίζουμε και δεν τους γνωρίζουμε γιατί τους μισούμε .

Συνέχεια »

Μάρκος Αυρήλιος

Όλα τα πράγματα υπόκεινται σε διαρκή αλλαγή και εσύ ο ίδιος βρίσκεσαι σε αδιάκοπη αλλοίωση και προχωρείς προς τη φθορά .Έτσι δε και ολόκληρος ο άλλος κόσμος.

Συνέχεια »

Θεογνίς

Κανείς δεν κατεβαίνει στον Άδη φέροντας μαζί και τα υπάρχοντά του, ούτε και είναι δυνατό, δίνοντας χρήματα σαν λύτρα, να ξεφύγει απ’ το θάνατο ή τις βαριές αρρώστιες ή τα γηρατειά, που τον κοντοζυγώνουν.

Συνέχεια »

Ισοκράτης

Ας θεωρείς ότι τίποτε από τα ανθρώπινα δεν είναι σίγουρο , διότι έτσι ούτε όταν ευτυχείς θα είσαι χαρούμενος ούτε όταν δυστυχείς θα είσαι λυπημένος.

Συνέχεια »

Σενεκας

Εάν η σοφία μου διδόταν, υπό τον όρο να την κρατήσω για τον εαυτό μου μόνο, δεν θα την αποδεχόμουνα.

Συνέχεια »