Μενού

Πλάτων

Το να νικάει κανείς τον ίδιο του τον εαυτό είναι η πρώτη και η καλύτερη απ’ όλες
νίκη, ενώ, το να νικιέται στην πάλη προς τον εαυτό του, είναι το πιο επονείδιστο
και το χειρότερο. Τέτοιες σκέψεις δείχνουν πως στο εσωτερικό του καθενός μας
υπάρχει ένα είδος συνεχούς αγώνα προς τον ίδιο μας τον εαυτό.


Αφήστε μια απάντηση