Μενού

Πλούταρχος

Ο μεν φυσικός κόσμος καταστρέφεται με τη φωτιά και το νερό, ο δε πλούτος των
ακόλαστων ανθρώπων με τη μέθη και την ερωτική κραιπάλη.


Αφήστε μια απάντηση