Μενού

Σαν Σου

Όποιος μου φέρεται καλά γίνεται ηγέτης μου. Όποιος μου φέρεται σκληρά (αδιαφορεί
για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές μου) γίνεται εχθρός μου.


Αφήστε μια απάντηση