Μενού

Σαν Σου

Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για πρωτοβουλία και ελευθερία κινήσεων. Όσοι
ισχυρίζονται το αντίθετο εκφράζουν απλώς την ευκολία με την οποία αφήνουν να
τους χειραγωγούν οι άλλοι.


Αφήστε μια απάντηση