Μενού

Σενεκας

Όποιος δεν μπορεί ποτέ του να θυμώσει είναι τρελός , αλλά όποιος δεν θέλει ποτέ
του να θυμώσει είναι φρόνιμος.


Αφήστε μια απάντηση