Μενού

Φρειδερίκος Νίτσε

Στα μεγάλα κράτη η δημόσια εκπαίδευση θα είναι πάντα μέτρια, για τον ίδιο λόγο
που στις μεγάλες κουζίνες το φαγητό είναι συνήθως κακό.


Αφήστε μια απάντηση