Μενού

Αδαμάντιος Κοραής

Ο δάσκαλός μας και το σχολείο είχαν τα γνωρίσματα όλων των διδασκάλων και
σχολείων εκείνης της εποχής στον ελληνικό χώρο : πρόσφεραν διδασκαλία φτωχή και
τη συνόδευαν με ραβδισμό πλουσιοπάροχο .


Αφήστε μια απάντηση