Μενού

Άλβιν Τοφλερ

Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν μπορούν να διαβάσουν
και να γράψουν , αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν , να ξεμάθουν και να
ξαναμάθουν .


Αφήστε μια απάντηση