Μενού

Αναξαγόρας

Όλα τα πράγματα αρχικά ήταν ίδια μεταξύ τους .Μετά ήρθε ο νους και ξεχώρισε το
ένα από το άλλο.


Αφήστε μια απάντηση