Μενού

Δρ. Χαϊμ Γκίνο

Περιμένουμε από τους δασκάλους να φτάσουν ανεπίτευκτους στόχους με ανεπαρκή
εργαλεία. Το θαύμα είναι ότι μερικές φορές καταφέρνουν αυτό το αδύνατο
εγχείρημα.


Αφήστε μια απάντηση