Μενού

Εντγκαρ Χοου

Αν δεν υπήρχαν σχολεία προκειμένου να ξαποστέλνουμε τα παιδιά μακριά από το
σπίτι για λίγες ώρες , τα άσυλα φρενοβλαβών θα ήταν γεμάτα μητέρες .


Αφήστε μια απάντηση