Μενού

Λατινικό ρητό

Διά της μαθήσεως θα διδάξεις. Διά της διδασκαλίας θα κατανοήσεις.


Αφήστε μια απάντηση