Μενού

Μανν

Όπως το μήλο δεν είναι λογικά μήλο, πριν να ωριμάσει, έτσι και ο άνθρωπος δεν
είναι λογικά άνθρωπος, πριν να εκπαιδευθεί.


Αφήστε μια απάντηση