Μενού

Μαρία Μαντεσόρι

Η μεγαλύτερη επιτυχία για ένα δάσκαλο είναι να μπορεί να πει τα παιδιά τώρα
εργάζονται σαν να μην υπήρχα.


Αφήστε μια απάντηση