Μενού

Μαρκ Τουέιν

Στην αρχή ο θεός έπλασε τους ηλίθιους . Αυτό ήταν για εξάσκηση . Μετά έπλασε τα
σχολικά συμβούλια.


Αφήστε μια απάντηση