Μενού

Πλάτων

Η πλήρης αμάθεια είναι λιγότερο επιζήμια απ’ τη μεγάλη πείρα και την πολυμάθεια,
στην περίπτωση που οι τελευταίες συνδυάζονται με την κακή ανατροφή.


Αφήστε μια απάντηση