Μενού

Πλούταρχος

Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παραγάγει κάτι δίχως
καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να
δώσει τους αναμενόμενους καρπούς.


Αφήστε μια απάντηση