Μενού

Πυθαγόρας

Ισχύς και τείχος και όπλον σοφού η φρόνησις.


Αφήστε μια απάντηση