Μενού

Βούδας

Με το ζήλο αποκτήθηκε κι από την έλλειψη του ζήλου χάθηκε η γνώση . Εκείνος που
γνωρίζει τη διπλή ετούτη ατραπό κέρδος και ζημιάς, ας πορευθεί σε τρόπο, ώστε η
γνώση του να αυξάνει διαρκώς και περισσότερο στου βίου τη διαδρομή.


Αφήστε μια απάντηση