Μενού

Ζαν Μπατίστ Σαμυ

Ανάμεσα σε ένα σκεπτόμενο άνθρωπο και σ’ ένα πολυμαθή, υπάρχει η ίδια διαφορά
που έχει ένα βιβλίο με ένα πίνακα περιεχομένων .


Αφήστε μια απάντηση