Μενού

Φραγκλίνος

Αληθινός φίλος είναι εκείνος που στον κόσμο μιλάει για τα προτερήματά σας και σε
σάς για τα ελαττώματά σας.


Αφήστε μια απάντηση