Μενού

George Soros

Η αντίληψη της αγοράς για την πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή καθ’ αυτή
αποτελούν δύο δυνάμεις που σχετίζονται αλλά δεν ταυτίζονται. Όταν λοιπόν η
αντίληψη της αγοράς αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα, εμφανίζονται
ευκαιρίες για σημαντικά κέρδη.


Αφήστε μια απάντηση