Μενού

Φιντέλ Κάστρο

Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε απαγορεύσεις στον κόσμο. Τι τρόπος είναι αυτός, να
απαγορεύεις στους άλλους να καπνίζουν;


Αφήστε μια απάντηση