Μενού

Lord Samuel

Δημόσιος υπάλληλος είναι εκείνος που έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση .


Αφήστε μια απάντηση