Μενού

Αλμπέρ Καμί

Για να εξασφαλιστεί η λατρεία προς ένα θεώρημα για κάποιο χρονικό διάστημα δεν
αρκεί η πίστη, χρειάζεται και μια αστυνομική δύμανη.


Αφήστε μια απάντηση