Μενού

Γιεριγκ

Το ξίφος, χωρίς τη πλάστιγγα, είναι η γυμνή βία η πλάστιγγα, χωρίς το ξίφος,
είναι η αδυναμία του δικαίου . Και τα δύο αλληλοεξαρτιόνται κι
αλληλοπροσδιορίζονται.


Αφήστε μια απάντηση