Μενού

Κοραής

Μόνη η δικαιοσύνη φέρει την ελευθερία , τη δύναμη και την ασφάλεια . Η ανδρεία
χωρίς τη δικαιοσύνη είναι ευτελές προτέρημα.


Αφήστε μια απάντηση