Μενού

Μπουρκε

Τα εγκλήματα φέρνουν το ένα προς το άλλο . Όποιος είναι σήμερα ικανός για
πλαστογραφία, θα είναι αύριο ικανός και για εμπρησμό.


Αφήστε μια απάντηση