Μενού

Σαμ Ερβιν

θα σας κάνω να καταλάβετε ότι σ’ αυτό το δικαστήριο κάνω κουμάντο εγώ και ο
νόμος δεν έχει να κάνει καθόλου μ’ αυτό!


Αφήστε μια απάντηση