Μενού

Σόλων

Ο νόμος πρέπει να διατυπώνεται έτσι, ώστε η εφαρμογή του να είναι και στην πράξη
δυνατή, εφόσον ο νομοθέτης θέλει να τιμωρεί αποτελεσματικά τους λίγους και όχι
άσκοπα τους πολλούς απ’ τους πολίτες (κάποιας πόλης).


Αφήστε μια απάντηση