Μενού

Χάρι Μπέντερ

Φανταστείτε τις εφέσεις και τις ενστάσεις που θα είχαμε αν τις Δέκα Εντολές τις
είχαν γράψει δικηγόροι.


Αφήστε μια απάντηση