Μενού

Ζαν Ζιραρντού

Κανένας ποιητής δεν έχει καταφέρει να ερμηνεύσει τη φύση με την ελευθερία που
έχει ο δικηγόρος στην ερμηνεία της αλήθειας.


Αφήστε μια απάντηση