Μενού

Ζαν Ζακ Ρουσό

Η φύση έπλασε τον άνθρωπο ευτυχισμένο και ενάρετο, αλλά η κοινωνία τον
διαφθείρει και τον κάνει δυστυχή.


Αφήστε μια απάντηση